Framtidens mjölkgård

Ren mat till kommande generationer

Om Ahlvik Gård

Ahlvik Gård Ab är en modern, familjeägd mjölkgård i Österbotten och drivs idag av tredje generationen i familjen Ahlvik. Den första ladugården byggdes i Storgjuto år 1976.

För att mjölkproduktionen skulle växa och utvecklas grundades år 2018 aktiebolaget Ahlvik Gård Ab i samband med att en ny generation kom med i driften. Två år senare byggde Ahlvik Gård ett nytt driftcentrum med ny ladugård, foderlager och plansilor. Denna långsiktiga investering möjliggör en ständig utveckling på gården för att verksamhetens lönsamhet skall tryggas för kommande generationer.

Vision: Framtidens mjölkgård

Mission: Ren mat till kommande generationer.

I vårt verksamhet betonar vi öppenhet, engagemang, samarbete och kvalité.

Mjölk

På gården finns ca 170 mjölkande kor plus sinkor och ungdjur. 
Korna är i en lösdriftsladugård och kan själv välja när de äter, mjölkar sig eller ligger och idisslar.
Korna mjölkas i Lely A5 mjölkrobotar och ligger i djupströbås fyllda med sand. Vårt mål är att ge maximal kokomfort till korna för att få friska djur. Mjölken som produceras levereras till Valio.

Grön energi

För att täcka ladugårdens energibehov har vi 400m2 solpaneler som särskilt under sommarhalvåret producerar en stor del av elenergin för driften.

Växtodling

Allt foder som odlas på närliggande åkrar används som foder till egna djur. Idag odlas det vallgräs, vete, korn och majs.
Vi värdesätter tidigt skördat gräs och hög kvalité för att höja grovfoderdelen i utfodringen. Det gynnar kornas vomhälsa och klimatavtrycket. Ca 90% av arealen hålls gröntäckt vintertid för att minska kväveläckaget.

Kontakt

Jeremias Ahlvik
Tfn: 045 2088507

Zackarias Ahlvik
Tfn: 050 3655565

Bror Ahlvik
Tfn: 050 3683550

E-post: jeremias@ahlvikgard.fi

Galleri